top of page

Mikä tilanne?

Missä ja mistä sinä näet riideltävän?

Missä tilanteessa sinulla on vaikeuksia saada aikaan paras mahdollinen tulos?

 

Johtuen toisesta henkilöstä, muista ihmisisistä, tilanteesta, asiasta tai olosuhteista - mutta kun tuo toinen...

Pahin ilmastonmuutoksen aiheuttaja on konflikti kaikilla elämänalueille. Työpaikalla se aiheuttaa mittavia kustannuksia ja katastrofeja kuten esim. irtisanomiset ja työpaikkojenmenetykset. 

Konfliktit ilmenevät

  • Henkilössä itsessään sisäisinä prosesseina

  • Henkilöiden välisissä ihmissuhteissa

  • Tehtäviä tehtäessä

  • Asioissa

  • Tilanteen mukaan

  • Toimintaympäristössä

bottom of page